De Goudse Binnenstad

In maart en april 2018 heb ik de cursus gevolgd “Wonen in een historisch pand”.

Zeer boeiend, alle docenten zijn betrokken bij de historie, de archeologie, het archiveren en het onderhouden/restaureren van panden in de Goudse binnenstad. Naast aansprekende presentaties door de docenten gingen we elke les op excursie. We bezochten dan, onder begeleiding van de docent, een of twee historische panden. We kwamen in reeds gerestaureerde panden, in lege kelders met tongewelven en panden waar volop aan de restauratie gewerkt werd. Als bouwkundig adviseur houdt ik mij bezig met het verduurzamen van panden. Ik heb geleerd dat ‘duurzaamheid’ voor mij iets anders inhoudt dan voor een ‘monumenten zorger’. Maar ook dat bij Monumentenzorg het besef groeit dat het energiezuinig maken van historische panden nodig is voor het uiteindelijke behoud. Bewoning is de beste remedie voor het behoud. Maar de energiekosten van bewoning moeten dan wel betaalbaar blijven.
Hier ligt dus een mooie uitdaging!

Solar Bell

In oktober 2014 heb ik mijn oude deurbel met transformator vervangen door een Solar Bell. In de beldrukker is een klein zonnepaneel met accu aangebracht welke de transformator overbodig maakt. De bestaande deurbel in huis blijft zitten. Je hoeft alleen de beldrukker bij de deur te vervangen door de Solar Bell en de transformator los te koppelen. Even twee draadjes met elkaar verbinden en klaar is kees. Weer een sluipverbruiker uitgeschakeld.

De Solar Bell solarbellis ontwikkeld door DeVention op basis van crowdfunding (oneplanetcrowd). Na enkele prototypes kon met het via crowdfunding verkregen budget de ontwikkeling opgeschaald worden naar goed werkende modellen voor de verkoop.

Nu alleen nog te bestellen via de website: Solarbell.nl  . Wie weet ligt hij in de toekomst gewoon in de bouwmarkt.

Van Warschau Tot Meterkast

Netwerkconferentie Van Warschau Tot Meterkast

Op donderdag 26 september was ik uitgenodigd voor een netwerkconferentie met als thema’s Duurzame samenwerking, Sociale innovatie en Optimaal adviseren. En dat alles gericht op de bouwketen. De rol van de opdrachtgever, de opdrachtnemer en de adviseur kwamen aan de orde. Onnodig te zeggen dat hier ging om duurzaam bouwen. En hoewel dit niet specifiek op het programma stond, hadden veel presentaties en de ‘speeddate-sessies’ het onderwerp (bestaande) woningbouw. In de trein terug naar huis, stelde ik vast dat de succesvolle woningverbetering-projecten alle corporatie-woningen betrof. Pilot projecten welke, naar ik hoop, voldoende kennis opleveren om voor de huursector op deze weg door te gaan. Aanzetten daarentegen tot het projectmatig verduurzamen (lees: energiezuiniger maken) van particuliere woningen komen maar moeizaam van de grond. Hier ligt nog een grote uitdaging voor de bouwketen en gemeenten!

Voor mijn visie op deze problematiek zie teksten elders op deze website.  Wilt u reageren: dubo.advies@xs4all.nl

Duurzame Energie

PV-panelen + Zonnecollector

PV-panelen + Zonnecollector

Sinds eind september liggen er 6 PV-panelen op mijn dak. En ondanks het “donkere” jaargetijde staat er nu toch al 50 kWh op de teller. Deze 9,6 m2 is goed voor een opbrengst van zo’n 1225 kWh per jaar, dat is ± 45% van ons jaargebruik. De overige 55% komt van de opbrengst van de windmolens van De Windvogel. Een energie-coöperatie welke inmiddels 6 molens in het bezit heeft. Energiebedrijf Anode verzorgd de “zelflevering”, een methode waarbij leden van De Windvogel de stroom van hun eigen molens geleverd krijgen. Het zou rechtvaardig zijn als we over deze energiekosten geen energiebelasting hoeven te betalen. Maar dat politieke en juridische steekspel is nog niet gestreden.

Lees verder »

Energiezuinig wonen voor iedereen

Duurzaam Idee voor Duurzame Dinsdag

Het is algemeen bekend dat heel veel (6 miljoen) bestaande woningen niet energiezuinig zijn. Ondanks actieplannen als Meer Met Minder en Energiesprong, komt een grootschalige en substantiële aanpak niet van de grond.

Koopwoningen
Voor  koopwoningen ligt de zaak lastig omdat je te maken hebt met individuele eigenaren/bewoners. Zelfs  binnen een bepaalde wijk met veelal het zelfde woningtype, zijn de verschillen in door de bewoner al getroffen duurzame voorzieningen enorm. Het zogenaamde maatwerk advies  (EPA-advies) blijkt maar al te vaak op een woningtype toegesneden en niet op de individuele woning .
Wanneer iemand zijn woning  wil verbouwen of uitbreiden, wordt de advies-fase meestal overgeslagen.  Het Maatwerkadvies en het Energielabel leeft niet echt bij het grote publiek.

Energiezuinige woning als voorbeeld voor bestaande bouw

Energiezuinige woning als voorbeeld voor bestaande bouw

Vandaar mijn voorstel:
Een groep van partijen welke met bouwen en wonen te maken hebben, zoals bouwbedrijven, hypotheekverstrekkers, makelaars en gemeenten kopen, verspreid over de stad, enkele te koop staande al of niet leegstaande woningen op. Voor deze woningen wordt per woningtype een renovatieplan opgesteld. Dat plan houdt onder meer in:  thermische schil isoleren, energiezuinige installaties aanbrengen, achterstallig onderhoud uitvoeren, comfortverbetering en toepassen van duurzame energie (bodem / zon).

Tijdens de renovatie worden de wijkbewoners regelmatig geïnformeerd over de maatregelen en de vorderingen. Als de woning klaar is wordt deze, al of niet tijdelijk bewoond (huur), als demonstratie-woning aangehouden. Alle wijkbewoners kunnen in de woning een kijkje nemen en zodoende zien (en voelen) wat er mogelijk is. Het mooiste is als de woning in de demonstratiefase bewoond is. De bewoners kunnen dan tevens als gastheer/gastvrouw optreden en van hun ervaringen vertellen.

Lees verder »

Idee DuurzaamBouwAdvies geselecteerd

DD kofferIn juni 2012 heeft DuurzaamBouwAdvies een idee ingediend voor in de koffer van Duurzame Dinsdag. Marjan Minnesma van Urgenda heeft deze koffer op dinsdag 4 september overhandigd aan staatssecretaris Atsma. Mevrouw Minnesma heeft bij die gelegenheid de eerste Duurzame Troonrede uitgesproken. (te zien via  www.duurzamedinsdag.nl  ).

Het idee van DuurzaamBouwAdvies, onder het motto: “Energiezuinig wonen voor iedereen”, is door de provincie Zuid-Holland genomineerd.
De jury schrijft: “Jouw idee hoort bij één van de beste uit Zuid-Holland”.

Op woensdag 10 oktober, tijdens de Duurzame Dates bij Priva in De Lier, vindt de prijsuitreiking plaats. Tevens worden de geselecteerde plannen door experts van advies voorzien. Advies hoe het plan een stap dichter bij de uitvoering te brengen.

Een toekomstbestendige Bouwkolom

De bestaande (woning-) voorraad sneller verduurzamen, dat wil minister Spies (Bi.Za). Althans dat is een van de agendapunten om de Bouwkolom toekomstbestendig te maken.
Bestaande woningen verduurzamen. Dan hebben we het dus over energie-zuiniger maken en mogelijk het toepassen van duurzame energie. Maar ook over goed onderhoud, want de bij de bouw gebruikte materialen kun je niet verduurzamen, wel de levensduur van de woning.

Huurwoningen
Het is nodig een onderscheid te maken tussen huurwoningen en koopwoningen. De overheid heeft de huursector uit handen gegeven en kan daar,  in voorschrijvende zin,  niet veel doen. Het is wel mogelijk om in belonende zin het verduurzamen van de huursector te stimuleren, bijvoorbeeld door belastingmaatregelen. Overigens gebeurt er al veel op dit gebied in corporatieland. Vooral in oudere wooncomplexen dreigen de woonlasten onbetaalbaar te worden vanwege de (te) hoge energiekosten.  Naast belastingmaatregelen zou de minister met de corporaties een lange termijn-visie kunnen ontwikkelen. De vraag van de minister is: “Hoe kunnen we sneller verduurzamen”, maar ik durf te stellen dat we beter een gestage, lange termijn beleid, kunnen ontwikkelen. Ministers komen  en gaan, de 6 miljoen slecht geїsoleerde woningen krijgen we niet in 4 jaar opgeknapt. Corporaties zijn gebaat bij duurzaam, lees:  langdurig, consistent beleid op dit gebied.
Lees verder »

Duurzaam Bouwen in het onderwijs

Enkele maanden geleden werd mij gevraagd of ik mee wilde schrijven aan een studie-curriculum voor een opleiding HBO-Bouwkunde voor Windesheim Flevoland. Windesheim wil in deze nieuw op te zetten studie duurzaam bouwen volledig integreren in de opleiding. Ik heb aan dat verzoek graag voldaan. Tijdens een aantal brainstorm-sessies hebben we het curriculum op papier gezet. In september gaat de opleiding van start.
Lees verder »

Afscheid van dJGA

Dankwoord van Harrie Lieverse aan mw. Rakhorst

Dankwoord van Harrie Lieverse aan mw. Rakhorst

Anne-Marie Rakhorst over Nieuwe Energie

Anne-Marie Rakhorst over Nieuwe Energie

Met  ingang van september 2010 heb ik mijn werkzaamheden bij De Jong Gortemaker Algra beëindigd. Op 16 september heb ik officiëel afscheid genomen met een bijeenkomst waar onder andere gesproken is door mw. Anne-Marie Rakhorst van Search Ingenieursbureau. Lees verder »

U heeft een EPA-advies! Wat nu?

De overheid heeft het Energielabel voor woningen verplicht gesteld bij de verkoop van uw woning. Hoewel het nog niet vlekkeloos verloopt, is het een goede zaak dat de energiezuinigheid van de woning een rol gaat spelen bij de koop en verkoop van huizen.

Plaatselijke overheden stimuleren hun bewoners om, bijvoorbeeld in het kader van “Meer Met Minder”, om voor hun huis een energiescan te laten maken. Er rolt dan een Energielabel uit, bijvoorbeeld D, E of F. Bij de energiescan krijgt u een overzicht van een aantal maatregelen pakketten waarmee het energieverbruik van de woning naar beneden kan worden gebracht. Lees verder »

Adres vlak

DuurzaamBouwAdvies

brug tussen theorie en praktijk


Harrie Lieverse

Beringlaan 4 - 2803 ga gouda
t: 0182537082 m: 0645183420
e: dubo.advies@xs4all.nl
LinkedIn DuurzaamBouwAdvies