Duurzaam Bouwen in het onderwijs

Enkele maanden geleden werd mij gevraagd of ik mee wilde schrijven aan een studie-curriculum voor een opleiding HBO-Bouwkunde voor Windesheim Flevoland. Windesheim wil in deze nieuw op te zetten studie duurzaam bouwen volledig integreren in de opleiding. Ik heb aan dat verzoek graag voldaan. Tijdens een aantal brainstorm-sessies hebben we het curriculum op papier gezet. In september gaat de opleiding van start.
Gedurende het wordingsproces heb ik mij afgevraagd hoe het komt dat het nu nog bedacht moet worden: een bouwkunde opleiding waarin duurzaam ontwerpen en bouwen geïntegreerd is. Voor mij is duurzaam bouwen al vele jaren ‘vanzelfsprekend’.
Goed dus dat Windesheim Flevoland dit oppakt. En zij zijn niet de enige, ook Hogeschool Zuyd in Limburg is hier al enige tijd mee bezig. Samenwerking met (regionale) bedrijven maakt onderdeel uit van het onderwijsplan. Daarnaast werkt Hogeschool Zuyd samen met het VMBO en MBO om doorgaande leer-lijnen te creëren. Deze initiatieven verdienen alle steun en medewerking. Als lid van de Werkveld Advies Commissie van de bouwkundeopleiding Windesheim Flevoland wil ik graag mijn (bouw-)steentje daar aan bijdragen.

Adres vlak

DuurzaamBouwAdvies

brug tussen theorie en praktijk


Harrie Lieverse

Beringlaan 4 - 2803 ga gouda
t: 0182537082 m: 0645183420
e: dubo.advies@xs4all.nl
LinkedIn DuurzaamBouwAdvies