Energiezuinig wonen voor iedereen

Duurzaam Idee voor Duurzame Dinsdag

Het is algemeen bekend dat heel veel (6 miljoen) bestaande woningen niet energiezuinig zijn. Ondanks actieplannen als Meer Met Minder en Energiesprong, komt een grootschalige en substantiële aanpak niet van de grond.

Koopwoningen
Voor  koopwoningen ligt de zaak lastig omdat je te maken hebt met individuele eigenaren/bewoners. Zelfs  binnen een bepaalde wijk met veelal het zelfde woningtype, zijn de verschillen in door de bewoner al getroffen duurzame voorzieningen enorm. Het zogenaamde maatwerk advies  (EPA-advies) blijkt maar al te vaak op een woningtype toegesneden en niet op de individuele woning .
Wanneer iemand zijn woning  wil verbouwen of uitbreiden, wordt de advies-fase meestal overgeslagen.  Het Maatwerkadvies en het Energielabel leeft niet echt bij het grote publiek.

Energiezuinige woning als voorbeeld voor bestaande bouw

Energiezuinige woning als voorbeeld voor bestaande bouw

Vandaar mijn voorstel:
Een groep van partijen welke met bouwen en wonen te maken hebben, zoals bouwbedrijven, hypotheekverstrekkers, makelaars en gemeenten kopen, verspreid over de stad, enkele te koop staande al of niet leegstaande woningen op. Voor deze woningen wordt per woningtype een renovatieplan opgesteld. Dat plan houdt onder meer in:  thermische schil isoleren, energiezuinige installaties aanbrengen, achterstallig onderhoud uitvoeren, comfortverbetering en toepassen van duurzame energie (bodem / zon).

Tijdens de renovatie worden de wijkbewoners regelmatig geïnformeerd over de maatregelen en de vorderingen. Als de woning klaar is wordt deze, al of niet tijdelijk bewoond (huur), als demonstratie-woning aangehouden. Alle wijkbewoners kunnen in de woning een kijkje nemen en zodoende zien (en voelen) wat er mogelijk is. Het mooiste is als de woning in de demonstratiefase bewoond is. De bewoners kunnen dan tevens als gastheer/gastvrouw optreden en van hun ervaringen vertellen.

Van de maatregelen worden informatiebladen gemaakt met gegevens over bouwkosten en de besparingen welke ze opleveren. Ook varianten/opties kunnen op deze infobladen vermeld worden. Deze infobladen zijn in de woning verkrijgbaar.
Aan het begin van het proces wordt er een website opgezet waar alle informatie (per stad en per woning) na te lezen is.

Na verloop van tijd kan de woning verkocht worden en krijgen de investeerders, na aftrek van de renovatiekosten, hun deel van de verkoopsom. Afhankelijk van het complete financiële plaatje zal mogelijk een deel van hun inleg als “subsidie” dienen te worden beschouwd.

Huurwoningen
Voor huurwoning ligt de situatie anders, maar ook corporaties hebben te maken met huurders die “eerst willen zien en dan geloven”. Het is heel wel mogelijk dat ook woningcorporaties in het plan instappen. Voordeel is dat zij geen woning hoeven te kopen.
Door middel van een proefwoning kunnen zij aantonen dat de energielasten substantieel lager worden en daarmee de woonlasten voor de huurders.

Adres vlak

DuurzaamBouwAdvies

brug tussen theorie en praktijk


Harrie Lieverse

Beringlaan 4 - 2803 ga gouda
t: 0182537082 m: 0645183420
e: dubo.advies@xs4all.nl
LinkedIn DuurzaamBouwAdvies