Visie

DUURZAAM BOUWEN
Goed en degelijk bouwen is ook duurzaam bouwen. Denk daarbij aan optimale integratie van gebouw en installaties. Bij een optimaal gebouwontwerp kun je met minder installaties toe. Dat geldt zowel voor installaties welke energie verbruiken als welke energie opwekken.

MATERIALEN UIT DE NATUUR
Hout is hiervan het meest bekende voorbeeld. Bouw- en isolatiematerialen uit natuurlijke afvalstromen (Afval = Grondstof) zijn echter in opkomst. Deze dragen vaak het Cradle2Cradle keurmerk en passen daarmee in een circulaire economie.

ENERGIE – van fossiel naar duurzaam
De tijd van goedkope fossiele brandstoffen is voorbij. Olie en gas zullen steeds meer een alternatief worden voor directe energie uit zon, wind, bodem en water.
Juist hier is het belangrijk om de Trias Energetica in het oog te houden. Hoe minder energie we nodig hebben des te sneller kunnen we deze duurzaam opwekken.

WONINGVERBETERING
Energiebesparing is een belangrijk onderdeel van woningverbetering. Ook bij woningverbetering of een verbouwing is een integrale aanpak aan te bevelen. Het is verstandig om te kijken naar onderhoud, uitbreiding van de woning of het levensloop-geschikt maken van de woning en daarbij meteen te letten op energiebesparing.
Een stappenplan voor de uitvoering kan een onderdeel zijn van een (financieel) haalbare uitvoering.

ONDERWIJS
In het onderwijs, van basisschool tot universiteit, moet een duurzame ontwikkeling van de samenleving in de leerstof worden opgenomen. In het vakonderwijs zal duurzame bouw- en installatietechniek integraal onderdeel van de vakopleiding zijn.

Adres vlak

DuurzaamBouwAdvies

brug tussen theorie en praktijk


Harrie Lieverse

Beringlaan 4 - 2803 ga gouda
t: 0182537082 m: 0645183420
e: dubo.advies@xs4all.nl
LinkedIn DuurzaamBouwAdvies